فقط یک ساعت درسی

 

این فقط یک ساعت درسی از سال آخر دانشکده ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات است و کلمات استفاده شده درین طنز اکثرن همانیست که در ساعات درسی استفاده میشد، مطمنن این طنز با کاستی بسیار همراست با عرض پوزش. سال چهارم دانشگاه رسیده بودیم، به بازار که راه میرفتیم…

ادامه مطلب

آزادی بیان و جرایم رسانه ای

 

بشر از ابتدایی پیدایش به گونه خواسته و یا ناخواسته از اصول پیروی کرده  و در هر مرحله از زندگی در گسترش آن نیز بنا بر نیازهای مقطعی خویش گامهای را برداشته که میتوان گفت بشر نتواسته این مساییل را  از خود و یا خود را از آنها بدور داشته…

ادامه مطلب

روياي ناتمام

 

روزخارجي– نماي از رود خانه و درختان سبزهمراه با رودخانه اي كه آبهاي قم آلود [ آب سيل] روان است.همه جا سر و صداي بچه ها و شرشرآب رودخانه فرا گرفته. در قسمتي از رودخانه دود باريكي بالا مي شود علي در حال باد زدن ذغالها براي پختن كباب است….

ادامه مطلب

شوراي ولايتي، چالشها و دست آوردها

 

با توجه به اينكه شوراهاي ولايتي در افغانستان از تجربه اي كمي بر خوردار اند، بازهم تعدادي ازين شوراها توانسته اند با وجود مشكلات فرا راه خود به عنوان پل ار تباطي بين مردم ودولت باشند. اين شورا ها به خواست هاي قانوني شان رسيدگي كرده كه مردم ازين جهت…

ادامه مطلب

خانوادگي شدن اداره ترافيك هرات

 

اداره ترافيك هرات از جمله اداراتيست كه در سطح اين ولايت بيشترين مراجعين را دارد.و به گفته علي احمد كاوه كارشناس مسايل اجتماي فساد اداري و كم توجه اي باعث اين شده كه در كنار ديگر مشكلات كه درين اداره موجود است خانوادگي شدن هم طرح جديدي درين اداره باشد….

ادامه مطلب

چهل دختر

 

چهل دختر قريه ايست به فاصله 100كيلومتري در شمال هرات. نزديك به مرز تركمنستان خيلي آرام و بي سر و صداست، مردم همه مشغول كار اند. خانواده اي كه در آن يك زن و مرد همراه دو فرزند همانند ساير خانواده ها آن قريه زندگي آرامي دارد. در قريه جوانان…

ادامه مطلب

بدرالدین حقانی فرمانده شبکه حقانی شامل ليست سیاه شد

 

بدرالدین حقانی فرمانده شبکه تروریستی حقانی(پاكستان) تحت فرمان اجرائیوی 13224 که طی آن تروریستان و آنانیکه از دهشت افگنان و اعمال تروریستی آنان حمایت مینماید شامل ليست سیاه شد. درنتیجه هرنوع دارایی و ملکیت بدرالدین حقانی در حوزه قضایی ایالات متحده آمریکا که از آن بدرالدین حقانی نفع میبرد ویا انتقال…

ادامه مطلب

چرا بازتاب

 

با عرض سلام حضور همه دوستان، خواستم اولين مطلب وبلاگم را با معرفي مختصري از خود وهمچنان بيان اهداف كلي از ايجاد اين وبلاگ  داشته باشم. من محمدعلي رستمي دانشجوي دانشكده خبرنگاري در دانشگاه هرات هستم . اين وبلاك براساس كار عملي مضمون خبرنگاري آنلاين در دانشگاه ايجاد شده كه…

ادامه مطلب